vrijdag 11 mei 2018

The end of this blog 2


Beste bloglezers, 

Iedereen dank voor de hartverwarmende reacties!

Eén reactie vermeld ik hier, n.l. van journalist Bram Posthumus, waar ik het erg mee eens ben:
Het heeft even geduurd maar ze hebben dan toch een manier gevonden om de blogosphere kapot te maken. Dat gegevensbeschermings-argument is natuurlijk kul, komend uit de mond van een overheid die met de Sleepwet geen enkele moeite heeft. Dit is in de allereerste plaats een aanval op de vrijheid van meningsuiting, in welke vorm dan ook. Zo moet je het lezen. Dat verklaart ook die krankzinnige boetes. Bescherming van persoonlijke gegevens is wel het laatste waar de overheid zich zorgen om maakt...

Zoals de kaarten nu liggen ga ik het volgende doen:
Ik stop vanaf 25 mei in de huidige vorm met mijn 6 blogs.
Ik ga door met 2 blogs als privé-blog: een 78 toeren blog en een LP-blog.

78 toeren klassiek
Dit wordt de 78 toeren blog. Dus niet alleen met klassieke en instrumentale 78 toeren, maar ook opera-78t.platen, jazz en waar ik maar zin in heb.

33 toeren klassiek
Dit wordt de LP-blog. Zelfde verhaal: niet alleen klassiek, maar ook opera, jazz, enz.

Ik zal minder frequent iets uploaden dan ik in het verleden gedaan heb en ondertussen kijken naar andere mogelijkheden om muziek te delen.

Als je je voor één blog of beide blogs wilt aanmelden, mail dan naar

satrgrn@hotmail.com.

Met vriendelijke groet,

Satyr
Dear blog readers,

Thank you all for the heart-warming reactions!

This is the reaction of journalist Bram Posthumus. I strongly agree with him.

It took a while but they still found a way to destroy the blogosphere. That data protection argument is, of course, nonsense, coming from the mouth of a government that has no trouble with the Dutch '"Sleepwet". This is first and foremost an attack on the freedom of expression, in whatever form. That's how you have to read it. That also explains those insane fines. Protecting personal data is the last thing the government is concerned about ...

I will do the following:
I stop in the current form with my 6 blogs.
I continue with 2 blogs as a private blog: a 78 rpm blog and an LP blog.

78 toeren klassiek:
This will be the 78-rpm blog. Not only with classical and instrumental 78s, but also with opera-78t records, jazz and whatever I feel like.

33 toeren klassiek:
This will be the LP blog. Same story: not only classical music, but also opera, jazz, etc.

I will upload less frequently than I have done thus far.
I am also looking for other opportunities to share music.

If you want to sign up for one blog or two blogs: send a mail to

satrgrn@hotmail.com.

Sincerely,

Satyr

1 opmerking: