maandag 25 juli 2011

Wereldomroep 5: Ignaz Neumark, Johan Feltkamp - Hans Henkemans (1947)


Dit is de laatste post in een serie van 5, gewijd aan 11 unieke platen van de Stichting Radio Nederland Wereldomroep. Ze namen op 18-08-1948 een vijftal composities op van bekende Nederlandse componisten: Léon Orthel, Willem Pijper, Hendrik Andriessen, Henk Badings en Hans Henkemans. De vorige 4 posts werden uitgevoerd door de dirigent Eduard Flipse, maar het fluitconcert van Hans Henkemans wordt uitgevoerd door Johan Feltkamp, fluit, en Ignaz Neumark, dirigent, samen met het radio Philharmonisch Orkest. De opname beslaat 4 plaatkanten, die van binnen naar buiten afgespeeld moeten worden.

Ignaz Neumark (1888-1959): Pools dirigent, in 1951 genaturaliseerd als Nederlander. Opgeleid op conservatoria van Leipzig en Warschau, met o.a. Arthur Nikisch als docent.
1914-1921: Philharmonisch Orkest Oslo (naast Georg Schneevoigt)
1922-1953: Residentie Orkest (Den Haag) in Kurhausconcerten, Scheveningen, waar hij een zeer geliefd dirigent was. In 1953 gehuldigd vanwege zijn 65ste verjaardag. Daarna heeft hij, vanwege een verminderde gezondheid, nog tot 1958 af en toe gedirigeerd in Scheveningen.
Op mijn blog 33 toeren klassiek is hij te horen op een MMS 25cm LP met Tod und Verklärung van Richard Strauss met het Utrechts Symphonie Orkest. Het is heel bijzonder dat er zo'n zeldzame opname met deze dirigent, die zo weinig heeft opgenomen, en zo veel in Nederland heeft gedirigeerd, opduikt.

Hans Henkemans

Hans Henkemans (1913- 1995): Nederlands pianist, componist, muziekdocent en psychiater.
1926-1931: studeerde piano en compositie bij Bernhard van den Sigtenhorst Meyer en compositie bij Willem Pijper. 
vanaf 1931: studeerde geneeskunde te Utrecht.
Wijdde zich na de oorlog geheel aan de muziek.
02-12-1945: debuut als pianist in het Concertgebouw, Amsterdam. Er volgde een ruim 23 jaar durende loopbaan als concertpianist in binnen- en buitenland (tot 1969), Was gespecialiseerd in Mozart en Debussy. Hij speelde alle 23 pianoconcerten van Mozart voor de radio en nam het complete pianowerk van Debussy op. In totaal heeft hij meer dan 20 LP's opgenomen. In de jaren '60 gaf hij les aan het Noord-Nederlands Conservatorium in Groningen (compositie en instrumentatie) en aan het Amsterdams muzieklyceum (piano).
In 1963 ontving hij een prijs van de Stichting Kunstenaarsverzet.
in 1981 promoveerde hij in de psychiatrie, met een proefschrift waarin hij het creatieve proces analyseert.
Als componist stond hij onder de invloed van Claude Debussy, Maurice Ravel en Willem Pijper. Zijn Concerto voor fluit en orkest is gecomponeerd in 1945-46. Het werk is opgedragen aan de fluitist die het in deze opname uitvoert: Johan Feltkamp.

Johan Feltkamp (1896-1962): Nederlands fluitist, docent en componist. Studeerde fluit bij Johan Amans. Ging in 1910 naar het Koninklijk Conservatorium den Haag, studeerde fluit bij Bram Best. Afgestudeerd in 1913, tot het uitbreken van W.O.1 als fluitist bij het Philharmonisch Orkest Dortmund. Daarna fluitist bij het Residentie Orkest Den Haag, het Philharmonisch Orkest van Oslo, waar hij directielessen van Johan Halvorsen kreeg. Na W.O. 1 tot 1921 eerste fluitist in het Concertgebouworkest Amsterdam. Trok zich daarna terug uit het orkestgebeuren, was met name geïnteresseerd in oude en eigentijdse muziek. Speelde in veel ensembles:
Trio Feltkamp-Lentz-van Wering: met Piet Lentz viola da gamba en Janny van Wering klavecimbel;
Amsterdams Trio: met Henriette Bosmans, piano; en haar partner de celliste Frieda Belinfante. Overigens trouwde hij in 1930 met Frieda Belinfante, het huwelijk hield stand tot 1936 (hij hertrouwde met zijn leerlinge Henriëtte Smalt).
Trio met To van der Sluys, sopraan en Hanna Beekhuis, piano;
Kwartet Feltkamp: na W.O.2, met Perry Hart, viool; Joke Vermeulen, viola da gamba, en Piet Lentz, cello.
Vanaf 1935: Musica Antiqua: het eerste Nederlandse professionele oude muziekgezelschap, met Hans Brandts Buys, klavecimbel; Nicolas Roth, viool; Carel van Leeuwen Boomkamp, viola da gamba.
1935-1957: trio met Piet Ketting (pianist-componist) en hoboïst Jaap Stotijn.
Als docent was hij een gewild leraar: sinds 1930 gaf hij les aan het Amsterdams Muzieklyceum en aan de Volksmuziekschool van Amsterdam. Na W.O.2 doceerde hij aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag. Hij heeft veel fluitisten in Nederland opgeleid, w.o. Koos Verheul en Jaap Geraerdts.
Er zijn erg weinig plaatopnamen van hem bekend. Uniek dat hij hier te horen is in een compositie, die ook aan hem opgedragen is.

Hans Henkemans: Concerto voor fluit en orkest (1945-46)    13:40
allegro aperto - notturno - allegro ma non troppo
Johan Feltkamp, fluit; Radio Philharmonisch Orkest o.l.v. Ignaz Neumark
78t 30 cm: Stichting Radio Nederland Wereldomroep
Opname 18-08-1947

Download flac
Download mp3

zaterdag 23 juli 2011

Discography Désiré Defauw + Chicago S.O.


Dankzij reacties van o.a. Bill Anderson en Eric Derom (thanks, you both) en wat eigen speurwerk, ben ik in staat een aanvulling te maken op de discografie van Désire Defauw en het Chicago Symphony Orchestra. Het zal nog niet compleet zijn: er ontbreken enkele gegevens m.b.t. precieze datering en bestelnummers, maar het geeft een goed beeld hoeveel Defauw toch in die 4 seizoenen Chicago Symphony Orchestra (1943-1947) heeft opgenomen. En wat de kwaliteit betreft van de uitvoeringen die ik er nu van heb gehoord: zijn slechte reputatie is bepaald niet aan de opnamen af te horen. Respighi b.v. krijgt een erg mooie vertolking. Het moet buitengewoon moeilijk voor hem zijn geweest de geliefde Frederick Stock te vervangen. 
Overigens blijkt hij ook hoorbaar te zijn op een DVD, waarin hij het Orchestre Symphonique de Radio Canada dirigeert. Tanaquil Leclerq en Jacques d'Ambroise dansen op Debussy's Prélude à l'après-midi d'un faune. Ik weet niet in welk jaar dit opgenomen is.
ik hou me weer aanbevolen voor aanvullingen! 
De prachtige scan van het album van Respighi die ik zo brutaal ben hierboven te gebruiken, komt van Bill Anderson. Ook dank daarvoor!

vrijdag 22 juli 2011

Wereldomroep 4: Eduard Flipse - Henk Badings (1947)


Dit is de 4e post in een serie van 5, gewijd aan 11 unieke platen van de Stichting Radio Nederland Wereldomroep. Ze namen op 18-08-1948 composities op van bekende Nederlandse componisten, op één na gedirigeerd door Eduard Flipse, die van 1927-1930 als tweede, en van 1930 tot 1965 als eerste dirigent verbonden was aan het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
De platen zijn wisselend van kwaliteit. Ze draaien van binnen naar buiten.

Henk Badings (1907-1987): Nederlands componist, geboren in Nederlands Indië, als 15-jarige als wees naar Nederland gekomen. Studeerde aan de Technische Hogeschool af als ingenieur, wijdde zich toch aan de muziek. Studeerde compositie bij Willem Pijper. Werd zelf in 1934 leraar compositie aan de conservatoria van Amsterdam en Rotterdam. Was van 1941-1945 directeur van het Koninklijk Conservatorium Den Haag, na het door de Duitsers gedwongen vertrek van Sem Dresden. Badings was ook lid van de Nederlandsche Kultuurraad, de beruchte N.K.R. die de Nederlandse cultuur ontvankelijk moest maken voor het Nationaal Socialisme. Dit leverde hem na de oorlog een beroepsverbod op, dat in 1947 werd ingetrokken.
Vanaf 1954 was hij leraar compositie aan de internationale Orgel Academie in Haarlem. Van 1961-1977 was hij docent geluidsleer en informatica aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Ook in het buitenland was hij actief als hoogleraar: in 1962 en 1963 in Adelaide, Australië en Pittsburg, Pennsylvania. Van 1962-1972 was hij hoogleraar compositie aan de Hochschule für Musik in Stuttgart, Duitsland.
Als componist was hij buitengewoon veelzijdig en productief. Hij schreef o.m. 15 symfonieën, 50 andere orkestwerken, 48 concerten, 20 koorwerken met orkest, 10 balletten, 6 opera's, 60 a capella koren en 140 werken op het gebied van de kamermuziek. Na de oorlog was hij een van de pioniers op het gebied van de elektronische muziek. Verder paste hij boventoonreeksen in zijn muziek toe en ontwikkelde hij een 31-toonstelsel, waarbij een octaaf verdeeld wordt in 31 tonen. Fokker heeft in 1950 het z.g. Fokker-orgel, een 31-toons orgel, laten bouwen, wat Badings erg hielp met de ontwikkeling van zijn ideeën. 
De compositie die u hier van Badings kunt horen zijn de symfonische variaties, gecomponeerd in 1936. Ze beslaan 4 plaatkanten.

Henk Badings

Henk Badings: Symphonische variaties (1936)    13:33
Rotterdams Philharmonisch Orkest o.l.v. Eduard Flipse
78t 30 cm: Stichting Radio Nederland Wereldomroep
Opname 18-08-1947

Download flac
Download mp3

dinsdag 19 juli 2011

Wereldomroep 3: Eduard Flipse - Hendrik Andriessen (1947)


Hendrik Andriessen (1892-1981): Nederlands componist en organist. Kwam uit een katholieke kunstzinnige familie: zijn vader Nico was organist, zijn moeder schilderes. Willem Andriessen (1887-1964), pianist en componist, was een broer van hem, evenals de beeldhouwer Mari Andriessen (1897-1979). Zijn zonen Jurriaan (1925-1996) en met name Louis (1939) zijn bekende componisten. Zijn dochter Caecilia (1931) is pianiste, muziekdocent en componiste. Zijn dochter Heleen is fluitiste.
Aan het conservatorium studeerde hij compositie bij Bernard Zweers en orgel bij Jean-Baptiste Charles de Pauw. Na de dood van zijn vader in 1913 werd hij organist van de Sint Josephkerk in Utrecht en werd een bekwaam improvisator. 
1927-1949: docent muziektheorie en compositie aan het Amsterdams Conservatorium. Albert de Klerk is een leerling van hem.
1930-1949: docent orgel, improvisatie en gregoriaans aan de R.K. Kerkschool, Utrecht
In 1934 wordt hij organist en dirigent van de Sint-Catharinakathedraal in Utrecht. Sinds 1937 directeur van het conservatorium in Utrecht.
1949-1957: directeur van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag.
1952-1963: buitengewoon hoogleraar musicologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.
Hij componeerde o.m. 8 missen, een Te Deum, 4 symfonieën, kamermuziek en orgelmuziek.
Hendrik Andriessen schreef Capriccio voor orkest in 1941. Het beslaat 3 plaatkanten, die van binnen naar buiten spelen.
Hendrik Andriessen

Hendrik Andriessen: Capriccio voor orkest (1941)    7:42
Rotterdams Philharmonisch Orkest o.l.v. Eduard Flipse
78t 30 cm: Stichting Radio Nederland Wereldomroep
Opname 18-08-1947

Download flac
Download mp3

zondag 17 juli 2011

Wereldomroep 2: Eduard Flipse: Willem Pijper (1947)


Eduard Flipse (1896-1973): Nederlands dirigent, behaalt in 1916 cum laude het pianodiploma van de Koninklijke Nederlandsche Toonkunstenaarsvereeniging. In 1920 werd hij tot repetitor van het Rotterdamsch Toonkunst Koor aangesteld. De dirigent Evert Cornelis ontdekt zijn aanleg voor directie en geeft hem een grondige scholing. Van 1927-1930 is Flipse als tweede, en van 1930 tot 1965 als eerste dirigent verbonden aan het Rotterdams Philharmonisch Orkest.

Willem Pijper (1894-1947): Nederlands componist, auteur en muziekdocent. Had compositieles van Johan Wagenaar. Begon als muziekcriticus bij het Utrechts Dagblad, werd in 1918 docent compositie aan het Amsterdams Muzieklyceum. In de jaren '20 ontwikkelt Pijper de z.g. "kiemceltechniek" als compositiemethode, waarbij een compleet werk kan groeien uit een beperkt aantal noten, zols een boom groeit uit een zaadje. Vanaf 1925 schrijft hij voor het Rotterdamsch Nieuwsblad en wordt hij compositiedocent aan het Amsterdams Conservatorium. Tot zijn leerlingen behoren Henk Badings, Henriëtte Bosmans, Kees van Baaren, Bertus van Lier, Hans Henkemans en Rudolf Escher.  Er worden twee bundels van zijn literair werk uitgegeven: in 1929 De Quintencirkel en in 1930 De stemvork. Van 1930-1947 is hij directeur van het Toonkunst Conservatorium in Rotterdam. In 1933 voltooit hij de opera Halewijn, op een libretto van zijn tweede vrouw Emma van Lokhorst. Ook werkt hij aan de opera Merlijn, op tekst van Simon Vestdijk, helaas onvoltooid. Bij het bombardement van Rotterdam in 1940 verliest hij zijn huis en bezittingen. In 1947 sterft Pijper aan kanker op 53-jarige leeftijd.

Willem Pijper
Willem Pijper: 6 symfonische epigrammen (1928)    6:02
grave - grazioso - molto tranquillo - allegro assai - adagio molto - 
pesante maestoso
Omroep Symphonie Orkest o.l.v. Eduard Flipse
78t 30 cm: Stichting Radio Nederland Wereldomroep
Opname 18-08-1947

Download flac
Download mp3

zondag 10 juli 2011

Wereldomroep 1: Eduard Flipse: Léon Orthel Symf. no.2 (1947)


De komende tijd aandacht voor 11 unieke 78t.platen met daarop opnamen van Nederlandse componisten, uitgevoerd door o.a. Eduard Flipse met het Rotterdams Philharmonisch Orkest, opgenomen door de Stichting Radio Nederland Wereldomroep. De platen draaien van binnen naar buiten. De opnamekwaliteit is matig tot redelijk, wat de platen zelf betreft krijg ik veel beschadigingen niet weg. Dit wordt de eerste post in een serie van 5.

Eduard Flipse (1896-1973): Nederlands dirigent, was van 1927-1930 als tweede, en van 1930 tot 1965 als eerste dirigent verbonden aan het Rotterdams Philharmonisch Orkest.

Eduard Flipse na zijn rehabilitatie in 1947 met het R.Ph.O.

De tweede symfonie van Léon Orthel (1905-1985), Piccola Sinfonia op.18, is gecomponeerd in 1940. Het is een ééndelig werk en is opgedragen aan Eduard Flipse, die op 1 oktober 1941 de première gaf met het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Deze opname met dezelfde dirigent en hetzelfde orkest dateert van 18 augustus 1947 en beslaat 5 plaatkanten. In de jaren '50 en '60 is deze populaire compositie veel uitgevoerd. 
Willem van Otterloo heeft deze symfonie in 1959 met het Residentie Orkest in stereo opgenomen, verder zijn er naar mijn weten geen opnamen van bekend. Die opname staat op de verzamelbox 1 van Willem van Otterloo, die nu uitverkocht is. 

Léon Orthel: Symfonie no.2 "Piccola Sinfonia" op.18 (1940)
Rotterdams Philharmonisch Orkest o.l.v. Eduard Flipse    15:41
78t 30 cm: Stichting Radio Nederland Wereldomroep
Opname 18-08-1947

Download flac
Download mp3

vrijdag 8 juli 2011

100.000 page views...

Vandaag de 100.000 pageviews gepasseerd! Ik ben blij dat de blog zo'n succes heeft, terwijl het onderwerp, klassieke 78 toeren platen, toch maar aantrekkelijk is voor een beperkte doelgroep. Ik ben 19 augustus 2010 begonnen, heb op 20 augustus 2010 m'n eerste 78 toeren plaat op m'n blog gezet. Niet gek voor krap een jaar.
Ik vind het leuk wat satyristische, eh... statistische gegevens met jullie te delen.
Welke muziek is in deze periode het meest gedownload? Hier volgt een top-tien.


1
432
Frederick Stock, Chicago S.O.
Bach Suite no.2
HMV, 1927
2+3
293
Arthur Grüber, Berl. Ph.
Borodin Polovetser Tänze
Odeon,1941
293
Lily Pons, André Kostelanetz
Milhaud Chansons de Ronsard
Col., 1947
4
291
Gustave Bret e.a.
Fauré Requiem
DG, 1930
5
263
Clarence Raybould e.a.
Purcell Dido & Aeneas
Decca, 1935
6+7
245
Isolde Menges
Bach Chaconne BWV 1004
HMV, 1924
245
Albert Wolff 5, Lamoureux
Franck Symf.
Gramm., 1931
8
221
Felix Weingartner, London S.O.
Beethoven Symf. no.7
Col., 1923-4
9+10
204
Clara Haskil
Schumann Abegg var.
Philips, 1951
204
Artur Schnabel, Frederick Stock, Chicago S.O.
Beethoven pi.c. no.5
Victor, 1942


Het aardige is dat het aantal downloads niets zegt over welke berichten het beste bekeken worden. Ik focus alleen op de berichten die gaan over uploads van mijn 78t.platen. Daar rolt de volgende top-8 uit van best bekeken berichten:

1  392  Curt Sachs: 2000 Jahre Musik (Parlophon, 1931)
2  389  Ernest Bour: Ravel L'enfant et les sortilèges (Columbia, 1947)
3  345  Leo Blech 6: Bellini, Wagner e.a. (Polydor, HMV)
4  270  Eugène Ysaÿe, Cincinnati S.O. (Columbia)
5  266  Fernand Oubradous, Eugène Bigot: Mozart fagotconcert (DG, 1936)
6  239  Artur Schnabel, Frederick Stock: Beethoven pi.c. no.5 (Victor, 1942)
7  224  Clara Haskil: Schumann Abegg var. + discografie (Philips, 1951)
8  220  Josef Wolfsthal, Hans Thierfelder: Beethoven vioolromance op.50 (Pol., 1925)

No. 1 t/m 5 komt niet in de download-top 10 voor.
Nu de top 5 van mijn bezoekers:

1  Verenigde Staten (24.098 bezoekers)
2  Nederland (11.447 bezoekers)
3  Frankrijk (8.543)
4  Verenigd Koninkrijk (8.068)
5  Duitsland (5.489)

Als we de statistieken bekijken blijkt dus dat mijn blog meer dan 2x vaker wordt bezocht door geïnteresseerden uit de Verenigde Staten dan uit Nederland! En dat voor een blog in het Nederlands...